Προσφορά του Μήνα!

Ευρωπαϊκή Ένωση Ψηφιακή Ελλάδα Κοινωνία της Πληροφορίας ΕΣΠΑ

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π.
"Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ Αττικής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης