Προσφορά του Μήνα!

Ευρωπαϊκή ΈνωσηΨηφιακή ΕλλάδαΚοινωνία της ΠληροφορίαςΕΣΠΑ

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π.
"Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ Αττικής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης